Directori 
Fotografia de Josep Maria Vila
 • Línies de recerca

 • - Arqueologia de la Arquitectura
  - Anàlisi comparativa dels models arquitectònics de les implantacions monàstiques catalanes.
  - Models i processos d'urbanització de les poblacions medievals catalanes.
  - Organització artesanal i tecnologia de la producció de la ceràmica medieval a Catalunya.
 •  
 • Projectes

 • - Producciones y espacios agrarios en sociedades ibéricas de la Baja Edad Media. Estudios desde la arqueología histórica (siglos XII-XVI) HAR2013-42195-P (2014-2017). IP: Fèlix Retamero, H. Kirchner

 •  
 • Publicacions
 • Monografies:

  VILA, J.M. – FORT, E.(2011) Memòria del castell. La Selva del Camp. 2011

  Articles:
  - (2012) "El monestir de Sant Llorenç del Mont". Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, 43 (2012) pàgs. 65-83

  - (2013) “Castell de Montjuïc”. Anuari d’Arqueologia i Patrimoni de Barcelona 2012. p. 54-60

  - (2016) “La intervenció arqueológica”. Dins: AADD: Fulgors. Intervencions al castell de València d’Àneu 2010-2015. Pàgs 11-80

  - (2016) “Castell de Montjuïc”. Anuari d’Arqueologia i Patrimoni de Barcelona 2014. p. 76-84

  Comunicacions a congressos:
  - (2012) "Monestir de Sant Llorenç de Sous (Albanyà). Intervenció de 2011". Actes de les XI Jornades d'Arqueologia de les Comarques de Girona. Girona 15-16 de juny de 2012. pàgs 529-532.

  - (2014) "Intervenciones arqueológicas en el castillo de Cardona". Dins: I Jornadas de Patrimonio Defensivo de época Moderna. Figueres 17-20 d'octubre de 2013. Madrid, Ministerio de Defensa. pàgs. 263-279

  - (2014b) "Intervenciones arqueológicas en el castillo de Montjuïc. Barcelona". Dins: I Jornadas de Patrimonio Defensivo de época Moderna. Figueres 17-20 d'octubre de 2013. Madrid, Ministerio de Defensa. pàgs. 281-301

  - (2014c) "Investigación arqueológica en el fortín del Serrat del Maurici (Balsareny)". Dins: I Jornadas de Patrimonio Defensivo de época Moderna. Figueres 17-20 d'octubre de 2013. Madrid, Ministerio de Defensa. pàgs. 303-317

  - (2015) “El paper de les fortificacions andalusines en l’urbanisme de les poblacions cristianes posteriors. Els casos d’Ascó, Tivissa i Horta”. Dins GIRÁLDEZ,P. – VENDRELL, M. (coords): Centres històrics: el valor del context. Barcelona.

  - Dins Actes del V Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya. Barcelona. (2015): "Estudi històric i arqueològic del procés de formació de la vila d'Ascó" pàgs. 559-573; "Intervenció arqueològica a la zona conventual del monestir de Santa Maria de Gerri (Pallars Sobirà)"  pàgs. 1213-1222; "L'antic convent de Sant Francesc de Montblanc" pàgs. 1223-1238.

  - (2016) "Primers resultats de la intervenció arqueològica al castell d'Ascó (Ribera d'Ebre)". Actes de les Primeres Jornades d'Arqueologia de les Terres de l'Ebre. Tortosa, pàgs 703-716
 •  
 • Altres informacions

 • - Des de 1997: President de l'Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval (ACRAM).
  - Des de 2011: Membre de la Comissió de Recerca del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
  - Coordinació de les publicacions:

  Actes del IV Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya. Tarragona 2010. Barcelona 2011
  Actes del V Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya. Barcelona 2014. Barcelona 2015

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona