Directori 
Fotografia d'Óscar de la Cruz
 • Projectes

 • Ha participat en diversos projectes de recerca, que guarden una coherència bàsica: l'edició de textos llatins medievals i humanístics:

  - 2008-2011: projecte de recerca dirigit pel Dr. José Martínez Gázquez, "La percepción del Islam en la Europa cristiana. Traducciones latinas del Corán y controversias islamo-cristianas", FFI2008-06919-C02-02/FILO del SPGPI-MICINN

  - 2009-2012: projecte de recerca consolidada SG 00824 de la AGAUR-Generalitat de Catalunya.

  - 2012-2015: és membre del projecte de recerca "La construcción de la identidad europea occidental: Textos, Contextos y Discursos de controversia frente al Islam y el Judaismo" FFI2011-29696-C02-02, de la DGIGPN-MIECIC, IP: Cándida Ferrero Hernández, coordinat amb el projecte "Desafíos de la autorrepresentación: Estrategias discursivas para la construcción de identidades en la multiconfesionalidad del SE. Europeo" FFI2011-29696-C02-01, IP: Pedro Bádenas de la Peña del CSIC.

  - 2014-2016: Investigador Principal (IP) del Grup de Recerca Reconegut per l' AGAUR (Generalitat de Catalunya). "Islamolatina. Les traduccions llatines de l'Alcorà i la literatura de polèmica amb l'islam i el judaisme", 2014 SGR 53.

  - 2014-2018: Membre investigador del ERC Consolidator Grant 2013-Project "The Latin Talmud and its Influence on Jewish-Christian Polemic" (LATTAL), IP: Alexander Fidora.

  - 2017-2020: AGAUR (Generalitat de Catalunya). "Islamolatina. Textos, traduccions i controvèrsies a la Mediterrània medieval i moderna". IP Cándida Ferrero Hernández [2017 SGR 01787 (GRC)].
 •  
 • Publicacions
 • Llibres recents:
  --- (curatore), Raimondo Lullo e il nuovo dialogo tra cristianesimo, ebraismo e islam, Barcelona: Ateneu Univesitari Sant Pacià, 2019.
  --- et Ulisse Cecini et al., Extractiones de Talmud, per ordinem sequentialem, Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis 291, Turnhout: Brepols, 2018.
  - Machometus. La invención del Profeta Mahoma en las fuentes latinas medievales, Monogràfic de la Revista Medievalia 20/2 (2017), Bellaterra: UAB, Institut d'Estudis Medievals.
  - (dir.) et Joaquim Puigmemont - Joaquim Pujal - Francesc Xavier Marín - Harvey J. Hames - Lola Badia - Halil Bárcena, Ramon Llull, Llibre del gentil i dels tres savis, Barcelona: ed. Claret, 2016.
  --- et Josep Batalla (traducció catalana), Ramon Llull, Llibre del Tàrtar i el Cristià (Liber Tartari et Christiani), Santa Coloma de Queralt-Turnhout:Edendum-Brepols, 2016
  - Raymundi Lulli, Liber de gentili et tribus sapientibus, CCCM 264 - ROL XXXVI, Brepols: Turnhout, 2015.


  Capítols de llibres més recents:
  --- et Antoni Biosca, «Qur’ānic Quotations in Latin: Translation, Tradition, and Fiction in Polemical Literature», Polemical Encounters, Pennsylvania University Press, 2019, 45-52.
  - «Ramon Llull y el proyecto universalista». Actes del Congrés d’Obertura de l’Any Llull “En el setè centenari de Ramon Llull: El projecte missional i la pervivència de la devoció, Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, 2107, 125-143.
  - «El estadio textual de las Extractiones de Talmud en el BnF ms. lat. 16558». Studies on the Latin Talmud, Bellaterra: Publicacions UAB, 2017, 23-42.

  Articles més recents:
  - «Ramon [Llull] i l’ortodòxia. La causa pia». Butlletí de la Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona 55 (2018), 273-283.
  - «El op. 38 Cent Noms de Déu de Ramon Llull como poesía anticoránica». Revue des sciences religieuses 90 (2016), 491-516.
  --- et Ulisse Cecini - Eulàlia Vernet, «Observacions sobre la traducció llatina del Talmud (París, mitjan segle XIII)». Tamid 11 (2015), 73-97.
  --- et Marta Planas, «Sobre el Corán latino de Guillaume Postel». Rivista di Storia e Letteratura Religiosa 3 (2015), 515-540.
  --- et Görge K. Hasselhoff, «”Ein Maulbronner Fragment der lateinischen Talmudübertragung des 13. Jahrhunderts” (mit Edition)». Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte (ZWLG) 74 (2015), 331-344.
  --- et Joan Gómez Pallarès, «Mart. VII 19: una cita erudita». Analecta Malacitana 27 (2014), 211-215.

  Director de la Base de Dades dedicada a les obres de Roger Bacon

  Fotografia: Josep Maria Padrós.
 •  
 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona