Directori 
Fotografia de Carlos Varias
 • Línies de recerca

 • - Micenologia (= estudi del grec micènic i de la civilització micènica)
  - Dialectologia grega
  - Historiografia grega del segle IV aC.
 •  
 • Projectes

 • - IP del Projecte d’Investigació I+D del Ministerio de Economía y Competitividad:
  FFI2013-41251-P: “Estudio diacrónico de las instituciones religiosas de la Grecia Antigua y de sus manifestaciones míticas” (1.1.2014-31.12.2016).

  Breu resum del projecte: “Els objectius d’aquest projecte són tres:
  a) Estudi diacrònic del lèxic grec referit a les institucions religioses, des dels testimonis epigràfics d’època micènica (1400-1200 aC.) fins a començaments de la nostra era.
  b) Estudi diacrònic dels textos grecs, tant literaris com epigràfics, que aportin informació sobre les interaccions religioses i cultuals entre poblacions diferents, o sobre la formalització religiosa de les institucions que regulaven les relacions amb l’'altre'.
  c) Estudi diacrònic dels textos mitològics i mitogràfics com a testimonis dels múltiples usos dels mites grecs, especialment com element d’aculturació. Estudi dels atidògrafs, que recullen les tradicions religioses i institucions rituals de l’Àtica.”

  - Membre investigador del Projecte de la Generalitat de Catalunya 2014SGR593: “Institucions i mites a la Grècia antiga: estudi diacrònic a partir de les fonts gregues”, sense finançament, l’IP del qual és el professor Jordi Pàmias.

  - Director del Grup de Recerca d’Estudis Micènics (Codi UAB: 1398), reconegut per la UAB el 2006, sense finançament.

 •  
 • Publicacions
 • 2016:
  - “Testi relativi ai metalli”, en M. Del Freo; M. Perna (eds.), Manuale di epigrafia micenea. Introduzione allo studio dei testi in lineare B. Volume 2, Limena, cap. 18: pp. 403-419.

  - Testi relativi a mobilio e vasi pregiati”, en M. Del Freo; M. Perna (eds.), Manuale di epigrafia micenea. Introduzione allo studio dei testi in lineare B. Volume 2, Limena, cap. 24: pp. 551-565.

  En premsa:
  - “Mycenaean Terms with the Stem /xenwos/: ‘Foreigner, Guest, Host’”, en H. Landenius-Enegren; E. Hallager; M.-L. Nosch (eds), Aegean Scripts. Proceedings of the 14th Mycenological Colloquium, 2-6 September, Copenhagen 2015.

  - “El antropónimo micénico pu-i-re-wi”, en I. Hajnal; D. Kölligan (eds.), Festschrift für José Luis García Ramón.

  - (coautor amb D. Gómez Castro) “Humanitarian crises in Xenophon”, en D. Gómez-Castro; T. Ñaco del Hoyo; R. Riera-Vargas (eds.), Political Management of Humanitarian Crises in Classical Antiquity.

  2014:
  - “Po-ti-ni-ja y si-to-po-ti-ni-ja en las inscripciones en Lineal B de Micenas”, en A. Bernabé; E. R. Luján (eds.), Donum Mycenologicum. Mycenaean Studies in Honour of Francisco Aura Jorro, Louvain-la-Neuve, pp. 189-199.

  - “En torno al dativo plural temático en griego micénico”, en A. Martínez; B. Ortega; H. Velasco; H. Zamora (eds.), Ágalma. Ofrenda desde la Filología Clásica a Manuel García Teijeiro, Valladolid, pp. 329-335.

  - “‘Snakes’ in the Mycenaean Texts? On the Interpretation of the Linear B Term e-pe-to-i”, en D. Nakassis; J. Gulizio; S. A. James (eds.), KE-RA-ME-JA. Studies Presented to Cynthia W. Shelmerdine, Philadelphia, pp. 179-188.

  2012:
  - Actas del Simposio Internacional: 55 Años de Micenología (1952-2007) (Bellaterra, 12-13 de abril de 2007). Carlos Varias García (ed.). Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona (col. ‘Faventia Supplementa’ 1). 258 pág. ISBN: 978-84-490-2983-7.

  - “Micenas y la Argólide: los textos micénicos en su contexto”, en C. Varias (ed.), Actas del Simposio Internacional: “55 Años de Micenología (1952-2007)” (Bellaterra, 12-13 de abril de 2007), Bellaterra, pp. 233-257.

  - “The Textile Industry in the Argolid in the Late Bronze Age from the Written Sources”, en M.-L. Nosch; R. Laffineur (eds.), Kosmos. Jewellery, Adornment and Textiles in the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 13th International Aegean Conference, University of Copenhagen, Danish National Research Foundation’s Centre for Textile Research, 21-26 April 2010 (= Aegaeum 33), Leuven, pp. 155-161.

  - “The word for ‘honey’ and connected terms in Mycenaean Greek”, en P. Carlier et alii (eds.), Études mycéniennes 2010. Actes du XIIIe colloque international sur les textes égéens (Sèvres, Paris, Nanterre, 20-23 septembre 2010), Pisa-Roma, pp. 403-418.

  2011:
  - “Primeros testimonios escritos del culto griego a las serpientes”, en J. Pàmias (ed.), Parua Mythographica, Oberhaid, pp. 11-18.
 •  
 • Altres informacions

 • - 2010- : Representant actual d’Espanya en el CIPEM (Comité International Permanent des Études Mycéniennes), afiliat a la UNESCO.
  - 2004-2008: Distinció per a la Promoció de la Recerca Universitària, categoria Jove Investigador (Generalitat de Catalunya)
  - 2001-2002: Professor convidat (‘Gastprofessor’) en el semestre d’hivern al Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Universität Salzburg (Austria)
  - 1998: Michael Ventris Memorial Award for Mycenaean Studies, supplementary grant (Institute of Classical Studies, London)
  - 1996: Premi extraordinari de Doctorat (UAB)
  - 1995-2012: Secretari de Redacció de la revista Minos
  - 2012- : Membre actual del Consell de Redacció de la revista Minos
  - Estades de recerca a l’estranger, en períodes superiors a un mes, a les universitats de Texas at Austin (EE.UU.), Cambridge i Oxford.
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona