Directori 
Fotografia de Gemma Puigvert
 • Línies de recerca

 • - Tradició clàssica
  - Didàctica de la Llengua Llatina
  - Literatura Llatina Medieval
 •  
 • Projectes

 • Referència del projecte: 2005MQD00208
  Títol: Millora de la metodologia i de l’avaluació de l’aprenentatge en l’assignatura ‘Llatí i Cultura Clàssica’.
  Investigador princip: Puigvert Planagumà, Gemma
  Entitat finançadora: AGAUR-Generalitat de Catalunya
  Durada: 14/12/2005-14/12/2007


  Referència del project: AQU2007
  Títol: Guia per a l’avaluació de competències en l’àrea de les Humanitats.
  Investigador principal: Puigvert Planagumà, Gemma
  Entitat finançadora: AQU (Agència per a la Qualitat)-Generalitat de Catalunya
  Durada: 11/01/2008-19/12/2008.


  Referència del projecte: 2009MQD-00081
  Títol: Avaluació per competències en les activitats d’aprenentatge del nou Grau en Estudis Clàssics.
  Investigador principal: Puigvert Planagumà, Gemma.
  Entitat finançadora: AGAUR-Generalitat de Catalunya
  Durada: 07/07/2009-31/12/2010


  Referència del projecte: 2014MOOC00026
  Títol: Literatura y Cultura Grecolatinas: un legado de la Humanidad.
  Investigador principal: Puigvert Planagumà, Gemma.
  Entitat finançadora: AGAUR. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya
  Durada: 01.01.2015-31.12.2015


  Fruit de la tercera línia de recerca és l’article publicat a Evphrosyne, com a resultat de la recerca duta a terme en el marc del projecte AGAUR 2009SGR0018, Fontes Eurasiae Septentrionalis Antiquae et Medii Aevi, dirigit pel Dr. A. Alemany.
 •  
 • Publicacions

 • - "Cat. 11. Boeci, Institutiones Arithmeticae [libri duo]", en M. Sureda i Jubany (dir.), Oliba episcopus. Mil·lenari d'Oliba, bisbe de Vic, catàleg de l'exposició al Museu Episcopal de Vic (27 d'octubre al 10 de febrer), Museu Episcopal de Vic, Barcelona 2018, pp. 114-115.
   

  - "Cat. 52. Beda, De arte metrica; Usuard, Grammatica; Donat, Ars minor, Ars maior i altres textos", en M. Sureda i Jubany (dir.), Oliba episcopus. Mil·lenari d'Oliba, bisbe de Vic, catàleg de l'exposició al Museu Episcopal de Vic (27 d'octubre al 10 de febrer), Museu Episcopal de Vic, Barcelona 2018, pp. 157-158.


  - Terenci, Els germans. Introducció, traducció i notes, RBA. Clàssics de Grècia i Roma, Barcelona 2015.

  - (en col.laboració amb H. Curell), “The presence of classical rhetoric techniques in Obama’s speeches”, Les Études Classiques 82 (2014). En premsa.

  - “La prohibición de pisar el umbral en las fuentes latinas relativas al imperio mongol (siglos XIII y XIV)”, Evphrosyne. Revista de Filologia Clássica XLI (2013), pp. 277-290.

  - (en col.laboració amb C. de-la-Mota) “Retórica, prosodia y gesto en la comunicación política: la voz de Gaspar Llamazares”, Oralia 15 (2012), pp. 241-278.

  - (en col.laboració amb A. Alemany et al.) “Ejemplos de evaluación de competencias en Filología Clásica”, Revista de Estudios Latinos 10 (2010), pp. 189-226.

  - “De la humanitas de Terencio a los studia humanitatis del siglo XXI”, en G. Puigvert – C. de-la-Mota (eds.), , Biblioteca Nueva, Madrid 2009. ISBN 978-84-9742-976-4., pp. 25-31.

  - http://pagines.uab.cat/classichum/. Disseny 2009. Actualització periòdica.

  - “Un exemple de millora de la metodologia docent i de l’avaluació dels aprenentatges en l’assignatura Llatí i Cultura Clàssica”, Faventia 31/1-2 (2009), pp. 295-303.

  - (ed), Guia per a l’avaluació de les competències dels estudiants, AQU-Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Barcelona 2009.

  - “Un exemple de millora de la metodologia docent i de l’avaluació dels aprenentatges en l’assignatura Llatí i Cultura Clàssica, Faventia 31/1-2 (2009), pp. 295-303.

  - “Les pàgines docents de l’assignatura Llatí i Cultura Clàssica. Un exemple d’adaptació al nou Espai Europeu d’Educació Superior”, Revista IDES-UAB 2008, pp. 1-10.

 •  
 • Altres informacions

 • - Acreditació en Formació Docent en Educació Superior (FDES-UAB).
  - Sotscoordinadora de les proves de la matèria Llatí (PAU) (des del curs 2008-2009)
  - Coordinadora de la titulació de Filologia Clàssica (01/02/2001 a 31/01/2004).
  - Coordinadora de la titulació d’Humanitats (01/06/2005 a 31/08/2009).
  - Directora del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana (de de 02/03/2015).
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona