Directori 
Fotografia de Marta Oller
 • Línies de recerca

 • - Contacte de poblacions i condició de l’estranger en el món grec.
  - Els grecs en el Mar Negre.
  - Els herois en el món grec, figures mítiques i cultuals.
  - Didàctica de la llengua grega.
   
 •  
 • Projectes
 • • Participació en projectes de recerca (últims anys):
  - Títol: Institucions i mites a la Grècia antiga: estudi diacrònic a partir de les fonts gregues (IMGA). Entitat financera: AGAUR. Referència del projecte: 2017 SGR 1253. Investigador principal: Jordi Pàmias i Massana.

  - Títol: Estudio diacrónico de las instituciones socio-políticas de la Grecia Antigua y de sus manifestaciones míticas. Entitat financera: MINECO. Referència del projecte: FFI2016-79906-P. Investigador principal: Carlos Varias García.

  - Títol: Prosopographia Eurasiae Centralis Antiquae et Medii Aevi. Entitat financera: MINECO. Refereència del projecte: FFI2014-58878-P. (01/01/2015 a 31/12/2017) IP: Agustí Alemany Vilamajó.

  - Títol: Estudio diacrónico de las instituciones religiosas de la Grecia Antigua y sus manifestaciones míticas. Entitat financera: MINECO. Referència: FFI2013-41251-P. (01/01/2014 a 31/12/2015). IP: Carlos Varias García.

  - Títol: Institucions i mites a la Grècia Antiga. Estudi diacrònic a partir de les fonts gregues. Entitat financera: AGAUR de la Generalitat de Catalunya. Referència: 2014 SGR 593 (GRC). (01/01/2014 a 31/12/2017). IP: Jordi Pàmias Massana.

  • Recerques en procés:
  - Edició, traducció, introducció i notes de la Ifigenia a l’Áulide d’Eurípides per a la Fundació Bernat Metge.

  - Edició i comentari dels epigrames grecs del Mar Negre [en col·laboració amb el Professor Johannes Nollé (DAI, Munic)].
 •  
 • Publicacions
 • Últims cinc anys:
  2018a: Oller Guzmán, M., «What was ‘Thracian’ in the Cult of Dionysos in Roman Thrace?». In: Vagalinski, L.; Raycheva, M; Boteva, D.; Sharankov, N. (eds.). (Proceedings of the First International Roman and Late Antique Thrace Conference “Cities, Territories and Identities” Plovdiv, 3rd – 7th October 2016). Известия на Националния Археологически Институт / Bulletin of the National Archaeological Institute XLIV, 2018, 211-220.

  2018b: Cojocaru, V.; Oller Guzmán, M., «Réflexions sur quelques traits particuliers du corps civique dans les cités nord-pontiques». In: Peter Pavúk, M., Klontza‑Jaklová, V.; Harding, A. (eds). ΕΥΔΑΙΜΩΝ. Studies in Honour of Jan Bouzek. Prague, 2018, 491-509.

  2017a: Oller Guzmán, M., «La sal de la hospitalidad». In: De la Villa Polo, J. et al. (ed.). Conuentus Classicorum. Temas y formas del mundo clásico. vol. II, Madrid, 2017, 247–254.

  2017b: Oller Guzmán, M., «Maneras femeninas de vencer al enemigo en las Estratagemas de Polieno». In: Antela-Bernárdez, B.; Zaragozà Serrano, C.; Guimerà Martínez, A. (eds.). Placer y dolor. Las mujeres en la Antigüedad. Madrid, 2017, 161-177.

  2017c: Oller, M.; Pàmias, J.; Varias, C. (eds.), Tierra, territorio y población en la Grecia antigua: aspectos institucionales y míticos, I-II. Mering, 2017, 1-508.

  2016a: Nollé, J.; Oller Guzmán, M., «Foreigners and the Foreign in some Black Sea Area Epigrams: Towards a Corpus of the Epigrams of the Black Sea Region». In: Cojocaru, V.; Rubel, A.(eds.). Mobility in Research on the Black Sea Region. Cluj-Napoca, 2016, 73-100.

  2016b: Cojocaru, V.; Oller Guzmán, M., «Consideraţii asupra unor trăsături particulare ale corpului civic în cetăţile nord-pontice». In: Cojocaru, V., Instituţia proxeniei în spaţiul pontic. Die Proxenie im Schwarzmeerraum. Cluj-Napoca, 2016, 254-267.

  - 2015: «Femmes et pouvoir chez les peuples des steppes eurasiatiques». In G. R. Tsetskhladze; A. Avram; J. Hargrave (eds.). The Danubian Lands between the Black, Aegean and Adriatic Seas (7th Century BC - 10th Century AD). Proceedings of the Fifth International Congress on Black Sea Antiquities (Belgrade - 17-21 September 2013).

  - 2014a: «La carta de Dionisio: un nuevo testimonio del comercio griego norpóntico». Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik 192, 169-175.

  - 2014b. «Recherches sur la prosopographie des magistrats d’Olbia du Pont d’après les inscriptions pour Achille Pontarchès». In V. Cojocaru; A. Coskun; M. Dana (eds.). Interconnectivity in the Mediterranean and Pontic World during the Hellenistic and Roman Periods. Cluj-Napoca, 533-555.
 •  
 • Altres informacions
 • - Premi extraordinari de Llicenciatura.
  - Premi extraordinari de Doctorat.
  - Membre del Consell de Redacció de la revista Méthodos. Revista de didàctica dels Estudis Clàssics. <http://pagines.uab.cat/methodos/>
  - Membre de l’Equip Argó de Llengües i Cultura Clàssiques de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
   
 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona