Directori 
Fotografia de Jaume Medina
 • Projectes

 • - Fuentes para el estudio del contacto de poblaciones en Eurasia Central antigua y medieval. MEC I+D FFI2010-18104 (subprograma FILO). Període: 2010-2013 (prorrogat fins al 2014). (Investigador principal: Agustí Alemany Vilamajó).

  - Prosopographia Eurasiae Centralis Antiquae et Medii Aevi. MEC I+D FFI2014-58878-P. Període: 2015-2018. (Investigador principal: Agustí Alemany Vilamajó).
 •  
 • Publicacions
 • Literatura llatina:
  - "Quintilià i la Institutio Oratoria: el rètor". Dins: Cándida Ferrero Hernández (ed.) Autores hispanos de la literatura latina clásica. Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana. Bellaterra (UAB – Servei de Publicacions) 2011, pàgs. 125-131. ISBN: 978-84-490-2669-0
  - "La Fabula de leone et culice. Un document estudiantil retrobat en una llibreria de vell." (En premsa) dins “Actes” del XVI Congrés de la Sociedad Española de Estudios Clásicos (juliol de 2015).

  Llatí medieval:
  - "La lengua de la versión latina del Liber de doctrina puerili de Ramon Llull". Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca (Anuario de filología catalana, gallega y vasca, UNED, XVI, 2011, pàgs. 205-233.
  - "Les tres versions llatines de la «Doctrina pueril» de Ramon Llull. Una comparació del seu lèxic". Dins: Estudios de latín medieval hispánico. Actas del V Congreso Internacional de Latín Medieval Hispánico. Barcelona, 2009. Firenze (SISMEL – Edizioni del Galluzzo) 2011, pàgs. 243-260. ISBN: 978-88-8450-429-6.
  - Sobre Ramon Llull. Barcelona (Llibres de l’Índex), 2013. 318 pàgs. ISBN: 978-84-940712-4-9.
  - "Mafumet: la seva vida i els seus ensenyaments segons el Llibre de doctrina pueril de Ramon Llull". Dins: Cándida Ferrero Hernández – Óscar de la Cruz Palma (Eds.), Vitae Mahometi. Reescritura e invención en la literatura cristiana de controversia. Simposio Internacional, UAB, 2013. Nueva Roma, 41. Madrid (CSIC) 2014, p. 139-148. ISBN: 978-84-00-09900-8.
  - Ramon Llull en català i en llatí. “Núvol” El digital de cultura. Barcelona, 4 de novembre de 2015. http://www.nuvol.com/opinio/ramon-llull-en-catala-i-en-llati/

  Llatí humanístic:
  - “Il caso dell’anonimo veneziano del 1554”, de Frederic-Pau Verrié. “Revista Internacional d’Humanitats”. Studia Antiquitatis et Medii Aevi. CEMOrOc-Femp / UAB. São Paulo / Barcelona. Ano XIII – N. 18 –2010. ISSN 1516-5485, pàg. 29-40.
  Dins: http://www.hottopos.com/rih18/index.htm

  Traducció:
  - Virgili, Bucòliques. Introducció, traducció i notes de Jaume Medina. Barcelona (RBA) 2013. 108 pàgs. ISBN: 978-84-8264-613-8.
  - Erasme de Rotterdam, Elogi de la Follia. Obra novament traduïda i editada per Jaume Medina. Barcelona (Llibres de l’Índex), 2013. 172 pàgs. ISBN: 978-84-9407-121-8.
  Erasme de Rotterdam, Els adagis. Pròleg, selecció, traducció catalana i anotació de Jaume Medina. Barcelona (Llibres de l’Índex) 2014. ISBN: 978-84-942889-5-1.

  Tradició clàssica:
  - "Eduard Valentí i Fiol i Carles Riba". Dins: Homenatge a Eduard Valentí i Fiol. Pedro L. Cano Alonso (ed.). Bellaterra (Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana – Universitat Autònoma de Barcelona) 2015, pàgs. 13-44. Dipòsit legal: B. 22759-2015. ISBN 978-84-608-2157-1

  Didàctica del llatí:
  - "Mrs. Bologna & Mr. PowerPoint o el reciclatge d’un veterà". Methodos, 1, 2012, pàgs. 282-285. http://ddd.uab.cat/pub/methodos/methodos_a2012n1/methodos_a2012n1p281.pdf http://pagines.uab.cat/methodos/

 •  
 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona