Directori 
Fotografia d'Antoni Ferrer
 • Línies de recerca

 • - Captivitat o esclavitud a la Mediterrània medieval i moderna.
  - Conquestes feudals sobre al-Andalus i les seves conseqüències.
 •  
 • Projectes

 • Participa en els projectes:

  - Producciones y espacios agrarios en sociedades ibéricas de la Baja Edad Media. Estudios desde la arqueología histórica (siglos XII-XVI) HAR2013-42195-P (2014-2017). IP: Fèlix Retamero, H. Kirchner.

  - Ciutats andalusines i el seu entorn agrari i l'impacte de la conquesta feudal. Els casos de Tortosa i Balaguer (Departament de Cultura de la Generalitat, 2014-2017). IP: H. Kirchner
 •  
 • Publicacions

 • - Ferrer Abárzuza, Antoni (2016): “Captives or Slaves and Masters in Eivissa (Ibiza), 1235-1600”, Medieval Encounters, 22, issue 5, p. 565-593. Enllaç

  - Eivissa i Formentera entre dos regnes (1276-1291), amb Stefano M. Cingolani, obra guanyadora del Premi Nit de Sant Joan 2012, Institut d'Estudis Eivissencs, en premsa.

  - Captius i senyors de captius a Eivissa (s. XIII-XVI). Una contribució a l'estudi de l'esclavitud medieval, Publicacions de la Universitat de València, València, 2015.

  - L'Eivissa de Jaume I, Govern de les Illes Balears-Consell Insular d'Eivissa, Eivissa, 2008 (ISBN 84-88018-51-7).

  - De camp a ciutat. Les finques i les cases de l’eixample de la ciutat d’Eivissa, Ajuntament d’Eivissa, 2005; en coautoria amb Joan Josep Serra Rodríguez i Joan Planells Ripoll (ISBN 84-95565-55-2).

  - Les salines i la sal en el Llibre de la Cadena, Arxiu Històric Municipal d’Eivissa, Ajuntament d’Eivissa, 2003 (Dipòsit legal I-92-2004).

  - Estudi històric i arqueològic del Castell d’Eivissa. II. Documents escrits, en coautoria amb Carolina Tur Serra, col·lecció “Quaderns d’arqueo¬logia pitiüsa”, núm. 8, Conselleria de Cultura del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, Eivissa, 2003 (ISBN 84-95565-33-1).

  - El Llibre del mostassaf d’Eivissa. La vila d’Eivissa a la baixa edat mitjana, edició del premi d’Investigació Vuit d’Agost convocat pel Consell d’Eivissa i Formentera l’any 2001, editorial Mediterrània-Eivissa i Consell d’Eivissa i Formentera, Eivissa 2002 (ISBN 84-95565-23-4).

  - Arquitectura tradicional eivissenca, edició de la memòria de la Beca d'Investigació de la Conselleria de Cultura del Govern Balear, Consell Insular d’Eivissa i Formentera, 1998, reimprès el 2004 (ISBN 84-88018-34-79).

  - Captius, sarraïns, batejats, persones de talla... sobre l’esclavitud a l’Eivissa medieval, Institut d’Estudis Eivissencs, 1995 (Dipòsit legal I-123-1995).
 •  
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona