Directori Personal Docent 
fghij
klmno
pqrst
uvwxyz
Lluís Casas
  • Àmbit de coneixement
  • Màster en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques
  •  
 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona