Directori Personal Docent 
fghij
klmno
pqrst
uvwxyz
Jordi Cara
  • Àmbit de coneixement
  • Planificació Estratègica
  •  
  • Línies de recerca
  • Planificació Estratègica
    Comunicació Empresarial i Institucional
     Imatge Corporativa
  •  
 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona