Directori Personal Docent 
fghij
klmno
pqrst
uvwxyz
foto perfil Jordi colet
 • Àmbit de coneixement
 • Producció, Expressió i Disseny en Premsa
 •  
 • Línies de recerca
 • Llenguatge gràfic
  Comunicació publicitària a través del packaging
 •  
 • Projectes
 • Ús concurrent de forma i color per a identificar visualment un producte.
 •  
 • Publicacions
 • Colet Ruz, J. (2013). La concepció de la identitat visual dels envasos.
  Una aproximació a la funció publicitària del packaging. [Tesi doctoral, en línia]
  Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.
   
  Colet Ruz, J. (2014). Producció del missatge visual a través del packaging: un model conceptual per a l'anàlisi del codi. Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura, 51, 35-48.
   
  Colet Ruz, J. (2014). El disseny de l'envàs com a estratègia per a la identificació tipològica del producte. Estudi a l'entorn del prototipus visual en un refresc de cola. Grafica, 2(3), 27-45.
   
  Colet Ruz, Jordi (2016). La comunicación visual de los productos a través del packaging. Un estudio de caso sobre la identidad visual de las botellas de leche,
  En: ZER Revista de Estudios de Comunicación, 40. Bilbao: UPV/EHU, pp. 195-217.
 •  
 • Altres informacions
 • Doctor en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona (2013). Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques (1989). Ha cursat estudis tècnics d'arts gràfiques a l'Escola Gràfica Salesiana de Barcelona. Professor titular de Formació Professional del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Dedicat a la docència en l'àmbit del disseny i la producció gràfica des de l'any 1984. Col·labora en el màster de Comunicació Gràfica (COMGRA) i en el de Periodisme i Comunicació Digital (PCD), ambdós organitzats per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha investigat sobre la funció publicitària dels envasos; en particular, la influència del codi visual en la identificació tipològica dels fast-moving consumer goods.
 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona