Directori Personal Docent 
fghij
klmno
pqrst
uvwxyz
Estrella Barrio
 • Àmbit de coneixement
 • Comunicació Empresarial i Institucional
  Técniques Especialitzades de Relacions Públiques
  Direcció de comptes
 •  
 • Línies de recerca
 • Comunicació Empresarial i Institucional
  Responsabilitat Social Corporativa
 •  
 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona