Directori Personal Docent 
fghij
klmno
pqrst
uvwxyz
Retrat del Professor Josep Maria Blanco
 • Àmbit de coneixement
 • Periodisme Esportiu
  Comunicació Empresarial i Institucional
  Llenguatges Comunicatius Escrits Audiovisuals
 •  
 • Línies de recerca
 • Nous media, noves tecnologies i xarxes socials
  Periodisme i xarxes socials
  Publicitat, RR.PP. noves tecnologies i xarxes Socials
  Comunicació i Esport
  Recepció audiovisual
 •  
 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona