Directori Personal Docent 
fghij
klmno
pqrst
uvwxyz
Anna Astals
  • Àmbit de coneixement
  • Màster en planificació estratègica en Publicitat i Relaciosn Públiques.
  •  
 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona