Directori docent 
abcde
fghij
klmno
pqrst
vilanova
 • CV
 • Publicacions Francesc Vilanova (pdf)
 •  
 • Línies de recerca
 • 1. Història política i intel·lectual de Catalunya sota el franquisme.
  2. Aspectes de les múltiples repressions de la postguerra franquista (amb un interès per l’apliació de la Ley de Responsabilidades Polítiques i les depuracions).
  3. L’exili polític i cultural: la vida a l’exili, les (difícils) relacions amb l’interior.
  4. L’impacte de la segona guerra mundial en la societat catalana.
  5. Franquisme, antifranquisme i zones grises a la Catalunya dels anys cinquanta i seixanta.
 •  
 • Altres informacions
 • Recerca
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona