Directori docent 
abcde
fghij
klmno
pqrst
Ysàs
  • Línies de recerca
  • Trajectòria investigadora centrada en la història social i política de l’època franquista i de la transició i consolidació de la posterior democràcia, en el marc de les dictadures i de les transicions a la democràcia del segle XX. Les línies d’investigació són: el  règim franquista, els grups socials i les condicions de vida, l’antifranquisme, els moviments socials i la conflictivitat, el procés de canvi polític i la democràcia parlamentària configurada a la Constitució de 1978.

  •  
  • Publicacions
  • Publicacions en pdf
  •  
  • Altres informacions
  • Recerca
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona