Directori docent 
abcde
fghij
klmno
pqrst
Francesc Veiga
  • Línies de recerca
  • Francisco Veiga s'ha especialitzat en l'àmbit de l'anomenada Història actual o història del temps present, que engloba l'estudi dels esdeveniments històrics de l'última generació -uns trenta anys. Dins d'aquest període, Europa de l'Est i l'espai ex soviètic són els assumptes preferents a què dedica la seva investigació.

  •  
  • Publicacions
  • Publicacions en pdf
  •  
  • Altres informacions
  • Recerca
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona