Directori Personal Docent 
Fotografia Cognoms, Nom Despatx Telèfon Correu electrònic
Carlos Carrillo Carrillo, Carles QC/3088 2888 carles.carrilloarrobauab.cat
Cebrian, Pau QC/3088 2888 pau.cebrianarrobauab.cat
Andres Cencerrado Cencerrado Barraqué, Andres QC/3050 1470 andres.cencerradoarrobauab.es
César Galobardes, Eduardo QC/3030 2614 eduardo.cesararrobauab.es
Rafael Cortés Cortés Fité, Rafael QC/3050 1356 rafael.cortesarrobauab.cat
Anna Cortés Cortés Fité, Anna QC/3020 2607 ana.cortesarrobauab.es
Espinosa Morales, Antonio QC/3018 3533 antoniomiguel.espinosaarrobauab.cat
Àngel Farguell Farguell Caus, Àngel QC/3050 3543 angel.farguellarrobauab.cat
Daniel Franco Franco Puntes, Daniel QC/3038 3540 daniel.francoarrobauab.cat
Pilar Gómez Gómez Sánchez, Pilar QC/3088 2888 pilar.gomezarrobauab.cat
Ramon Grau Grau Sala, Ramon QC/3014 3541 ramon.grauarrobauab.cat
Porfidio Hernández Hernández Budé, Porfidio QC/3044 3542 porfidio.hernandezarrobauab.es
Daniel Hernández Hernández Juárez, Daniel QC/3088 2888 daniel.hernandez.juarezarrobauab.cat
Elisa Heymann Heymann Pignolo, Elisa Ruth QC/3026 3536 elisa.heymannarrobauab.cat
Vicente Ivars Ivars Camañez, Vicente José QC/3014 3541 vicentejose.ivarsarrobauab.cat
Betzabeth Leon León, Betzabeth QC/3088 2888 betzabeth.leonarrobauab.cat
Emilio Luque Luque Fadon, Emilio QC/3082 1356 emilio.luquearrobauab.cat
Santiago Marco Marco Sola, Santiago QC/3014 3541 santiago.marcoarrobauab.cat
Margalef Burrull, Tomàs Manuel QC/3028 3537 tomas.margalefarrobauab.cat
Méndez Muñoz, Víctor QC/3014 3541 victor.mendezarrobauab.cat
Diego Mostaccio Mostaccio, Diego J. QC/3014 3541 diegojavier.mostaccioarrobauab.cat
Moure López, Juan Carlos QC/3034 3539 juancarlos.mourearrobauab.cat
Javier Panadero Panadero Martinez, Javier QC/3050 3543 javier.panaderoarrobauab.cat
Andreu Pérrez Pérez Martínez, Andreu QC/3014 3541 andres.perezarrobauab.cat
Joan Pidrafita Piedrafita Farrás, Joan QC/3014 joanjosep.piedrafitaarrobauab.cat
Carlos Rangel Rangel, Carlos QC/3088 2888 carlosramon.rangelarrobauab.cat
Dolores Rexachs Rexachs Del Rosario, Dolores Isabel QC/3024 3535 dolores.rexachsarrobauab.cat
Ripoll Aracil, Ana QC/3036 1858 ana.ripollarrobauab.cat
Claudia Rosas Rosas, Claudia QC/3050 1356 Claudia.Rosasarrobauab.cat
Miquel Senar Senar Rosell, Miquel Àngel QC/3032 3538 miquelangel.senararrobauab.cat
Serra Vizern, Montserrat QC/3014 3541 montserrat.serra.vizernarrobauab.cat
Sikora, Anna Barbara QC/3018 3533 anna.sikoraarrobauab.cat
Sorribes Gomis, Joan QC/3040 1786 joan.sorribesarrobauab.cat
Remo Suppi Suppi Boldrito, Remo QC/3048 2198 Remo.Suppiarrobauab.cat
G.Tashakor Tashakor, Ghazal QC/3050 3543 ghazal.tashakorarrobauab.cat