Presentació


El Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana es va constituir l’any 1995 amb l’objectiu d’aconseguir la màxima interdisciplinarietat entre tots els estudis (o graus) que conflueixen en aquesta estructura, és a dir, els graus d’Arqueologia, d’Història, d’Estudis Clàssics i d’Humanitats, en la docència dels quals participen els professors que integren les diferents àrees que el conformen. Aquestes àrees s'agrupen a l’entorn de dues grans seccions: la secció historicoarqueològica (àrea d’Arqueologia, àrea d’Història Antiga, àrea d’Història Medieval i àrea de Ciències i Tècniques Historiogràfiques) i la secció filològica (àrea de Lingüística Indoeuropea, àrea de Filologia Grega i Àrea de Filologia Llatina).

Des de la seva creació, han estat directors del Departament:

José Martínez (secretari: Joaquim Pera)
Pedro Luis Cano (secretaris: Joaquim Pera, Joan Carbonell)
Josep Guitart (secretaris: Carlos Varias / Antoni Iglesias)
José Enrique Ruiz-Domènec (secretari: Óscar de la Cruz)
Jordi Cors (secretàries: Helena Kirchner/Carme Ruestes)
Joaquim Pera (secretària: Cándida Ferrero)
Gemma Puigvert (secretari: Antoni Virgili)
J. Antoni Iglesias-Fonseca) (secretari: Jordi Pàmias Massana)

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
Edifici B Facultat de Filosofia i Lletres 08193 Bellaterra (Barcelona)
+34 93.581.23.84

d.c.antiguitatarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona