Presentació del Departament d'Antropologia Social i Cultural


Els estudis d'Antropologia Social i Cultural

L'Antropologia Social i Cultural és una disciplina de les ciències socials que estudia la variabilitat de les cultures humanes. La seva especificitat es basa en una llarga tradició en l'estudi de la diversitat cultural, en la investigació des d'una perspectiva transcultural i en l'interès per les relacions interculturals. Es caracteritza, també, per l'ús de l'etnografia basada en el treball de camp, com a forma específica d'investigació sobre el terreny.

Actualment, l'Antropologia es presenta com a indispensable per a l'estudi de qüestions com ara les desigualtats i les identitats ètniques, de classe, de gènere o d'edat; les variacions culturals en interaccions i fluxos socials; el funcionament d'organitzacions, l'anàlisi de manifestacions complexes de la cultura popular i tradicional, o les situacions de canvi induït que requereixen d'una acció especialitzada per atendre la diversitat cultural.

El títol de Grau en Antropologia Social i Cultural tenen com a objectiu assegurar una sòlida formació disciplinària que permeti conèixer la variabilitat transcultural dels sistemes socioculturals i la teoria antropològica que se n'ocupa, així com els mètodes, les tècniques i els procediments que permetin desenvolupar de manera crítica una etnografia. Els estudis de Grau també pretenen assegurar un primer nivell d'especialització a quart curs, oferint dos itineraris formatius. Un itinerari basat en el debat epistemològic, el coneixement de les teories antropològiques més recents i d'investigacions en curs; un altre itinerari orientat a la intervenció sociocultural i ecocultural a través del coneixement teòric i pràctic de les bases d'aplicació de l'Antropologia, de l'estudi d'experiències d'intervenció i del coneixement de les polítiques que serveixen de context a aquestes intervencions.

El Departament d'Antropologia Social i Cultural

El Departament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB va ser pioner a Espanya en la introducció de la llicenciatura d'Antropologia Social i Cultural i continua en primera línia en la recerca i en la docència antropològica a l'Estat.

Ja fa més de trenta anys que els professors d'Antropologia de la UAB encaminen la seva docència i la seva investigació cap a l'estudi etnogràfic en diverses parts del món, cap al desenvolupament de la teoria antropològica en la tensió entre especificitat cultural i comparació transcultural, en la reflexió epistemològica, metodològica i tècnica sobre el coneixement antropològic i en l'aplicació d'aquest coneixement a diversos programes d'intervenció social. És aquest bagatge acumulat el que el Departament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB pot oferir als seus estudiants en un moment en què, en el context de la globalització, la intensificació dels moviments migratoris internacionals i altres dinàmiques transnacionals, fan de la diversitat cultural uns dels temes centrals de les Ciències Socials.

Grups de recerca Grups de recerca del departament d'antropologia

 

Institut Català d'Antropologia Visita la web de l'ICA

 

Plànols i transports UAB Com arribar i moure's pel campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Antropologia Social i Cultural
Edifici B - Facultat de Lletres
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 12 39

d.antropologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona