Directori docent 
abcde
fghij
klmno
uvwxyz
sole
  • Línies de recerca
  • 1) Recerca de la Guerra civil y posguerra a Catalunya

    2) Història internacional de Catalunya al Món

    3) Història comparada dictadures Europees i Amèrica Llatina

  •  
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona