Directori docent 
abcde
fghij
klmno
uvwxyz
Pomés
  • Línies de recerca
  • Història de l'associacionisme i cooperativisme agrari i popular; història del republicanisme reformista i krausista a Catalunya; història del iberismo, nacionalisme i federalisme en Espanya i relacions de cooperació política i cultural entre Barcelona i Madrid.

  •  
  • Publicacions
  • Publicacions en pdf
  •  
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona