Personal Docent i Investigador 
Professorat associat
Àrees de Coneixement
fghij
klmno
pqrst
uvwxyz
Manel Álvarez
  • Línies de recerca
  • Portal de Recerca UAB

    Investigació en efectes de la revelació d'informació en les magnituds financeres de les empreses cotitzades.

  •  
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona