Directori de Personal del Departament 
abcde
fghij
klmno
pqrst
 • Biografia
 • Formació acadèmica

  • Doctor en Ciències (Química) per la Universitat Autònoma de Barcelona, maig del 1990.
  • Premi extraordinari de Doctorat. Facultat de Ciències. Universitat Autònoma de Barcelona, curs 1989-1990.
  • Tesina de llicenciatura en Ciències Químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, 1986.
  • Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, 1984.

  Càrrecs ocupats

  • Coordinador del grup de recerca d’Enginyeria de Bioprocessos i Biocatàlisi Aplicada, gener 2005 fins l’actualitat.
  • Responsable de l’adaptació al espai europeu d’educació superior del estudis d’Enginyeria Química, novembre 2007 fins la actualitat.
  • Sotsdirector d’estudis d’Enginyeria Química i Materials, novembre 2001- novembre 2005
  • Coordinador de titulació d’Enginyeria Química, juny 1998-octubre 2001.
  • Secretari del Departament d’Enginyeria Química, maig 1996, maig 1998.
 •  
 • Grups de recerca
 • Grup d'Enginyeria de Bioprocessos i Biocatàlisi Aplicada [+]
 •  
 • Línies de recerca
 • Enginyeria Bioquímica.
  Enginyeria de Bioprocessos  i Biocatàlisi Aplicada.
  Monitorització, Modelització i control de Bioprocessos.
  Desenvolupament de Bioprocessos per a l’obtenció de productes d’interès per a les indústries biotecnològica, química, farmacèutica i veterinària.


  a) Producció microbiana de proteïnes recombinants:

  • Microorganisme hoste principal, el llevat Pichia pastoris.
  • Optimització del sistema d’expressió a nivell genètic.
  • Estratègies òptimes d’operació en producció de proteïnes recombinants, estratègies en continu i fed-batch amb cultius de elevades densitats cel·ulars.
  • Monitorització, modelització, i control de bioprocessos.
  • Canvi d’escala de bioprocessos.
  • Aplicació a la producció d’enzims (lipases, esterases), productes amb activitat biològica com hormones i fragments d’anticossos amb potencial aplicació en humans i animals.


  b) Processos biocatàlitics:

  • Preparació de biocatalitzadors immobilitzats estables.
  • Modulació de l’activitat enzimàtica.
  • Modelització, optimització i disseny de bioreactors enzimàtics.
  • Aplicacions de lipases recombinants de llevats. Producció de biodiesel. Modificacions d’olis i greixos. Saboritzants i fragàncies. Síntesi enantioselectiva de molècules quirals d’interès per a l’industria farmacèutica.

   

 •  
 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona