Directori de Personal del Departament 
abcde
klmno
pqrst
uvwxyz
 • Biografia

 • Formació acadèmica

  • Doctora en Ciències Ambientals. Universitat Autònoma de Barcelona, Abril 2005.
  • Llicenciada en Enginyeria Química. Universitat Autònoma de Barcelona, 1999.

  Càrrecs ocupats

  • Professora Lectora. Universitat Autònoma de Barcelona (setembre 2005-actualitat).
  • Professora Titular d'Escola Universitària. Escola Universitària Politècnica del Medi Ambient (febrer 2004 – setembre 2005).
 •  
 • Grups de recerca
 • Grup de Compostatge de Residus Sòlids Orgànics [+] [+]
 •  
 • Línies de recerca
 • Teresa és membre del Grup de Compostatge de Residus Sòlids Orgànics de la UAB. La seva recerca s’ha centrat principalment en el tractament biològic de materials orgànics:
  • compostatge de residus de diferent tipologia, tant urbans com industrials;
  • bioremediació de sols contaminats mitjançant bioaugmentació i bioestimulació;
  • valorització de residus orgànics mitjançant la obtenció de productes d’alt valor afegit per fermentació en estat sòlid.
  En aquests camps, Teresa ha estudiat i utilitzat diferent eines com ara les tècniques respiromètriques, la determinació d’activitat enzimàtica, l’anàlisi de les propietats físiques i el control avançat del procés.
 •  
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona