Directori de Personal del Departament 
fghij
klmno
pqrst
uvwxyz
 • Biografia
 • Formació acadèmica
  • Doctor en Biotecnologia. Universitat Autònoma de Barcelona, febrer 2005.
  • Enginyera Química. Universitat Autònoma de Barcelona, 1999.
  Càrrecs ocupats
  • Professora Associada (1999-2003)
  • Professora Ajudant (2003-2005)
  • Professora Lectora (des de setembre de 2005)
 •  
 • Grups de recerca
 • Grup de Degradació de Contaminants Industrials i Valorització de Residus [+]
 •  
 • Línies de recerca
 • La meva activitat investigadora està centra en la degradació de compostos difícilment biodegradables amb fongs ligninolítics. Dins d’aquest grup de compostos s’engloben els denominats contaminats emergents, entre els quals podem trobar compostos estrogènics, productes farmacèutics, productes de cura personal, retardants de flama, etc. La recerca està centrada en l’estudi de les capacitats de degradació dels fongs, determinació de mecanismes de degradació d’aquests compostos i identificació de productes intermedis, determinació dels enzims  implicats en el procés de degradació i tractament en bioreactor. Tanmateix, participo activament en altres projectes relacionats amb la biodegradació de contaminants orgànics prioritaris i emergents en llots d’ EDAR i biorremediació de sòls contaminats per HAP’s també amb fongs ligninolítics.
 •  
 • Publicacions
 • ResearcherID profile [+]
 •  
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona