Directori de Personal del Departament 
abcde
fghij
klmno
pqrst
 • Biografia
 • Formació acadèmica
  • Doctor en Enginyeria Química. Universitat de Barcelona, gener 2003.
  • Llicenciat en Enginyeria Química. Universitat: Massachusetts Institute of Technology, 1998.
  Càrrecs ocupats/Situació professional
  • Contracte postdoctoral Juan de la Cierva
 •  
 • Grups de recerca
 • Grup de Sostenibilitat i Prevenció Ambiental [+] [+]
 •  
 • Línies de recerca
 • Dins de la Ecologia industrial, les línees de recerca són: anàlisis de fluxos materials i energètica a micro i macro escales, inclosos càlculs d’emissions; avaluació ambiental i econòmica de tecnologies, anàlisis d’exergia per optimització de recursos a escala de procés, indústria i polígon industrial; metabolisme urbà amb especial atenció a la relació entre aigua, energia, i canvi climàtic; Educació en ecologia industrial.
 •  
 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona