Directori de Personal del Departament 
abcde
fghij
klmno
uvwxyz
  • Roser Tello Tello

  •  
  • Telèfon:+34 93 581 3224
  • Fax:+34 93 581 2013
  • Correu electrònic:roser.telloarrobauab.cat
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona