Directori de Personal del Departament 
abcde
fghij
klmno
uvwxyz
Maria Eugenia Suárez
 • Biografia
 • Formació acadèmica
  • Doctor en Enginyeria Química i Processos. Universitat Rovira i Virgili, Juny 2006.
  • Màster en Enginyeria Química. Universidad Simón Bolívar (Caracas, Veneçuela), 2001
  • Enginyer Químic. Universidad Simón Bolívar (Caracas, Veneçuela), 1999.
  Càrrecs ocupats/Situació professional
  • 2013-2017 Professora agregada
  • 2008-2013 Professora Lectora
  • 2008, Investigadora Juan de la Cierva, Universitat Autònoma de Barcelona.
  • 2006-2007, Investigadora postdoctoral, Universitat Autònoma de Barcelona.
  • 2001-2005, Personal Docent i Investigador en formació, Universitat Rovira i Virgili.
 •  
 • Grups de recerca
 • Grup de Tractament Biològic d'Efluents Líquids i Gasosos. Eliminació de Nutrients, Olors i Compostos Orgànics Volàtils [+] [+]
 •  
 • Línies de recerca
 • La investigació de Maria Eugenia està dedicada al tractament biològic d'aigües residuals industrials i urbanes i a la recuperació de materials valuosos del tractament d'aigües residuals. Les línies d'investigació actuals són les següents:
  • Tractament biològic amb sistemes de biomassa granular d'aigües residuals industrials que contenen compostos orgànics tòxics i recalcitrants.
  • Eliminació de nitrogen usant sistemes de dos passos basats en la nitritació parcial i Anammox.
  • Producció de biopolímers utilitzant cultius mixtos.
  • Acoblament de mètodes d'oxidació química i tractaments biològics.
 •  
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona