Directori de Personal del Departament 
fghij
klmno
pqrst
uvwxyz
Juan Baeza
 • Biografia
 • Formació acadèmica
  • Doctor en Ciències Químiques. Universitat Autònoma de Barcelona, Octubre 1999.
  • Llicenciat en Ciències Químiques. Universitat Autònoma de Barcelona, 1994.
  • Màster en Biotecnologia. Universitat Autònoma de Barcelona, 1996.
  Càrrecs ocupats
  • Coordinador de la titulació d’Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat Química Industrial, de l’Escola Tècnica d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona, 18/2/2005 - 20/04/2007.
  • Membre del Consell de Govern de la UAB, 11/12/2002 - 18/03/2009.
  • Membre de la Comissió d'investigació de la UAB, 01/05/2005 – 30/09/2009.
  • Membre de la Comissió Acadèmica del Doctorat de Ciència i Tecnologia Ambiental de la UAB 09/2013 - actualitat
 •  
 • Grups de recerca
 • Grup de Tractament Biològic d'Efluents Líquids i Gasosos. Eliminació de Nutrients, Olors i Compostos Orgànics Volàtils  [+]
 •  
 • Línies de recerca
 • Les meves línies de recerca inclouen sistemes d’eliminació biològica de nutrients en aigües residuals, supervisió automàtica i control d’EDAR i producció d'hidrogen amb cel·les electrolítiques microbianes:

  • Desenvolupament i millora de sistemes de depuració d'aigües residuals per a l’eliminació de nitrogen i fòsfor.
  • Estudi dels processos de nitrificació i desnitrificació i desenvolupament de noves configuracions d’EDAR per aconseguir nitrificació parcial.
  • Eliminació biològica de fòsfor (EBPR). Desenvolupament de nous processos per integrar nitrificació parcial amb microorganismes eliminadors de fòsfor (PAO i DPAO).
  • Modelització. Desenvolupament de models cinètics per descriure diferents sistemes experimentals, determinació de paràmetres cinètics, disseny òptim d’experiments, aplicació de tècniques d'optimització i estudis d'identificabilitat de paràmetres.
  • Disseny i implementació de nous sistemes de control per EDAR i altres processos industrials.
  • Desenvolupament i aplicació i de tècniques respiromètriques i titrimètriques. 
  • Producció d'hidrogen amb cel·les electrolítiques microbianes utilitzant aigües residuals.

  Més información [+]
 •  
 • Publicacions
 • ResearcherID profile [+]
 •  
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona