Directori de Personal del Departament 
fghij
klmno
pqrst
uvwxyz
 • Biografia
 • Formació acadèmica
  • Doctora en Enginyeria Industrial. Universitat de Girona, gener 1999.
  • Llicenciada en Ciències Químiques. Universitat Autonoma de Barcelona, 1990.

  Càrrecs ocupats/Situació Professional
  • Coordinadora de titulació d'Enginyeria Tècnica Industrial. Química Industrial (2007-actualitat)
  • Professora agregada, Universitat Autònoma de Barcelona (desembre 2005-actualitat).
  • Professora Visitant, Universitat Autònoma de Barcelona (setmebre 2005-novembre 2005).
  • Professora Titular d'Escola Universitària. Escola Universitària Politècnica del Medi Ambient (1998-2005).
  • Professora Associada, Universitat de Girona (1996-1998).
  • Professora ajudant, Universitat de Girona (1992-1994).
  • Professora Ajudant, Universitat Autònoma de Barcelona (1990-1992)
 •  
 • Grups de recerca
 • Grup de Compostatge de Residus Sòlids Orgànics [+] [+]
 •  
 • Línies de recerca
 • La recerca es centra en el camp del compostatge de residus sòlids orgànics de diferent naturalesa, tant municipals com industrials (fangs de depuradora, residus agroalimentaris, etc.). És membre del Grup de Compostatge de Residus Sòlids Orgànics de la UAB. Actualment treballa en l’avaluació dels impactes ambientals de les instal·lacions de tractament biològic de residus orgànics (compostatge i digestió anaeròbia), en particular, en la determinació de les emissions gasoses d’aquests processos en plantes de tractament reals a escala industrial. En aquesta línia de recerca hi tenen gran importància tant les tècniques respiromètriques que permeten determinar l’eficiència del procés de tractament, com l’anàlisi de cicle de vida com a eina per a l’avaluació d’impactes ambientals a escala global.
   
 •  
 • Publicacions
 • ResearcherID profile [+]
 •  
 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona