Òrgans de govern i gestió del Departament d'Art i de Musicologia


Els òrgans de govern del Departament d’Art i de Musicologia són: el Consell de Departament, la Comissió Executiva i el Director/a del Departament.

 

El Consell del Departament està presidit pel director/a i format per tot el personal acadèmic, el personal investigador en formació i el personal d’administració i serveis adscrit al Departament, així com una representació d’estudiants de les titulacions que s’imparteixen al Departament.

La Comissió Executiva és l’òrgan ordinari col•legiat de govern, que exerceix les seves competències per delegació del Consell del Departament. Està format per cinc professors (inclòs el director/a i el secretari/a acadèmic/a), tres representants dels estudiants, un representant del personal investigador en formació i un representant del personal d’administració i serveis.

El Director /a del Departament és qui realitza, junt amb un Equip de Direcció, les funcions de gestió ordinària i de representació del Departament. Formen part de l’Equip de Direcció: el director/a, el secretari/a acadèmic/a i els coordinadors de titulació i de postgrau. A més, el Departament disposa d'altres càrrecs unipersonals que es responsabilitzen dels programes d’intercanvi i mobilitat i de les polítiques d’igualtat i de riscos laborals.

La composició actual de la Comissió Executiva i de l'Equip de Direcció i càrrecs unipersonals és la següent:

- Equip de Direcció i càrrecs unipersonals del Departament d'Art i de Musicologia
- MEMBRES DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL DEPARTAMENT D'ART I MUSICOLOGIA
Facultat de Filosofia i Lletres Cliqueu per anar a la web de la Facultat

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos Els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Art i de Musicologia
Edifici B Facultat de Filosofia i Lletres
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 70
FAX +34 93 581 20 01

d.artarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona