Unitat MŔtodes d'Investigaciˇ i Diagn˛stic en Educaciˇ (MIDE)


Coordinació: Dra. Montserrat Rodríguez Parrón

La Unitat de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació és la responsable d'organitzar la docència en els àmbits d'Orientació Professional i Escolar, l'avaluació i el Diagnòstic en Educació, i les metodologies de recerca en educació. Desenvolupa la seva activitat de recerca en diversos camps aplicats com són l'Educació i la Seguretat Viària (a través de la Càtedra en Educació i Seguretat Viàries i el Grup de Recerca en Educació i Seguretat Viàries), en Orientació Professional i en Infància i Adolescència en Risc. El professorat de la unitat imparteix docència en les titulacions d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social i Pedagogia i en els diversos Màsters oficials (Educació d'Adults, Psicopedagogia, Formació del Professorat de Secundària i Recerca). 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Pegagogia Aplicada
Edifici G6 porta 242
Pl. del Coneixement
Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
d.ped.aplicada@uab.cat
TEL +34 93 581 1620
      +34 93 581 3117

Ubicaciˇ

 

 

 

 

2021 Universitat Aut˛noma de Barcelona