Unitat de Microbiologia -Campus-


La missió principal de la Unitat de Microbiologia Campus és la de realitzar i promoure la recerca, tant bàsica com aplicada, en el camp de la Microbiologia, així com formar als estudiants en aquest àmbit de les Biociències.

La Unitat està formada pel personal docent i investigador integrats en tres grups de recerca de qualitat reconeguts per la Generalitat de Catalunya: Grup de Microbiologia Molecular, Grup de Microbiologia Ambiental i Grup de Microbiologia Bàsica i Aplicada. A més, també estan adscrits a la Unitat personal d’administració i serveis, personal contractat de suport a la recerca i el professorat associat que realitza la seva tasca professional en empreses.

Actualment, hi ha una creixent demanda per part de la societat de professionals de la Microbiologia per tal que puguin enfrontar-se amb èxit als nous reptes microbiològics que actualment es plantegen en àmbits molts diversos. Per això, la Unitat de Microbiologia Campus és la responsable de la docència de la Microbiologia en els graus que s’imparteixen en les Facultats de Biociències i Ciències. En especial, aquesta Unitat és la responsable del Grau de Microbiologia, així com del màster de Microbiologia Aplicada i del doctorat en Microbiologia.

La Unitat acull també a estudiants de grau en pràctiques, a estudiants del darrer curs de grau, becats com a estudiants col•laboradors pel Ministerio de Educación, a estudiants de diferents programes nacionals e internacionals (ERASMUS, SENECA, etc..) i a estudiants de batxillerat que estan realitzant el seu treball de recerca. També cal destacar la participació de la Unitat en diferents activitats de formació continuada adressades al professorat de secundària.

Coordinador:
Dr. Antonio Solé Cornellà

Dexpatx: C3/327.1
Tel:  93 586 8289
Fax: 93 581 2387
e-mail: antoni.sole@uab.cat

 

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Genètica i de Microbiologia
Edifici C
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL  +34 93 581  27 24
FAX +34 93 581  23 87
Enviar correu

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona