Àrea de coneixement:
Filosofia moral i política.

Línies de recerca:
La filosofia continental des de començaments del segle XX ençà.
El concepte de matèria al llarg de la història de la filosofia.
 

Publicacions dels últims cinc anys:

Llibres:
 
Matèria. El grau zero de la filosofia, Publicacions de la Universitat de València, 2018. Premi d’assaig Càtedra Blasco (UV) 2017.

Contra filósofos. O ¿en qué se diferencia una mujer de un gato?, Biblioteca Nueva, Madrid, 2014.

D’Ors, filósofo, Publicacions de la Universitat de València, 2014.


Capítols de llibres:
 
“El realismo de Medea”, a Sáez Mateu, F. (coord.), Filosofar. Pensar desde Cataluña, ED Libros, 2017.

“Sartre: l’intel·lectual convicte i confès”, a AA.VV., Qui acusa? Figures de l’intel·lectual europeu, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2015.

“La fe en la libertad”, a Gamper D. (ed.), La fe en la ciudad secular. Laicidad y democracia, Trotta, Madrid, 2014.
 
 
Articles:
 
“Aristòtil al segle XXI. Nota sobre l’edició catalana d’Ètica nicomaquea”, Enrahonar, 2017.

“La comunidad imposible: atisbos sartreanos”, Isegoría, 2016.

“Los nacionales, los rojos y los separatistas”, Diálogo Filosófico, 2016.

“Le discrédit de la raison politique”, Cahiers Critiques de Philosophie, Hermann, París, 2015.
 

Principals publicacions anteriors:

Llibres:

El Pont de la Girada. Reflexions vora mar, Lleonard Muntaner Ed., Palma de Mallorca, 2010.

Tres assaigs sobre Sartre. I una conferència de més, Lleonard Muntaner Ed., Palma de Mallorca, 2008. Traduït al francès: Quatre essais sur Sartre, L’Harmattan, París, 2010.

De vuelta a Sartre, Crítica, Barcelona, 2005.

Viatge a Liliput, Destino, Barcelona, 1998. Finalista del Premi Josep Pla 1998.

El diari de Nora Gil, Columna, Barcelona, 1998.

La filosofia d’Eugeni d’Ors, Curial, Barcelona, 1991. Premi Carles Rahola d’assaig 1990.

T. W. Adorno. Del sufrimiento a la verdad, Laia, Barcelona, 1985.
 

Capítols de llibre (a partir de l’any 2000):

“El ciudadano sin atributos”, a V. Camps (ed.), Democracia sin ciudadanos, Trotta, Madrid, 2010.

“El descrèdit de la realitat i la filosofia”, a AA.VV., Joan Fuster i la filosofia, Publicacions de la Universitat de València, 2010.

Pròleg a J.-P. Sartre, Defensa dels intel·lectuals, Breviaris de la Universitat de València, 2006.

 
Articles (a partir de l’any 2000):

“Le spinozisme de Sartre”, Études sartriennes, núm. 13, Ousia/Vrin, Brussel·les/París, 2009.
 
“Adorno y Sartre: la estética del compromiso”, Daímon, 2007.
 

Edició i traducció:
 
J.-P. Sartre, L’ésser i el no-res (selecció), Edicions 62, Barcelona, 1999. 


 
Llocs de contacte:
Despatx: B7-106
Tel: 935813230
Correu-e: Merce.Rius@uab.cat
Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos Plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Filosofia
Edifici B
Campus de la UAB
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 16 18
FAX +34 93 581 20 01

d.filosofiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona