ANTONI VERGER PLANELLS


Categoria:  Investigador Ramon y Cajal
Despatx: B3-075
Telèfon: 93 586 84 90
Grup de recerca: SAPS
Correu electrònic: Antoni.Verger@uab.cat

Línies de recerca principals:
  • Globalització, educació i desenvolupament (organismes internacionals i xarxes transnacionals de la societat civil).
  • Reforma del sector públic i privatització educativa.
  • Anàlisi de polítiques educatives (formulació, implementació i impacte).

 

 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona