XIFRES DEL DEPARTAMENT D'EMPRESA. 2013


 

 

146

Professors


56

Doctors


5

Personal d'Administració
i Serveis

 

2

Programes de doctorat


10

Tesis llegides
(2011-2012)


51

Treballs de recerca
llegits (2011-2012)

 

30

Estudiants als Màsters
Oficials de Recerca
del Departament 


4

Projectes de recerca
finançats pel Ministerio
de Educación,
Cultura y Deportes


3

Grups de recerca
consolidats
(SGR)

 

15

Graus a on impartim
docència


7

Màsters Oficials a on
impartim docència


3

Màsters propis

 

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

Agenda

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Empresa
Edifici B - Campus de la UAB 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) - Barcelona - Spain
(+34) 93 581 12 09

d.empresaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona