Comissió Executiva 2016-2018


La Comissió Executiva és l’encarregada de portar a terme les funcions delegades del Consell de Departament.
Són competències de la Comissió Executiva:
  1. Acordar l’ordre del dia de les convocatòries ordinàries del Consell de Departament.
  2. Entendre i resoldre sobre els assumptes de govern del Departament, d’acord amb l’article 12.2 d’aquest reglament.
  3. Crear les comissions que estimi convenients pel bon funcionament del departament.
  4. Elaborar propostes per a la seva aprovació en el Consell de Departament.
 
La Comissió Executiva està formada:
 
 
  NOM CÀRREC TELÈFON E-MAIL

1


Dra. Montserrat Llagostera Casas

Directora

2615

Montserrat.Llagostera@uab.cat

2

Dra. Alba Hernández Bonilla

Secretària

8048

Alba.Hernandez@uab.cat

3

Dr. Noel Xamena López

Coordinador dels Estudis Postgrau

2731

Noel.Xamena@uab.cat

4

Dr. Antonio Barbadilla Prados

Coordinador Unitat Genètica

8941

Antonio.Barbadilla@uab.cat

5

Dr. Antoni Solé Cornellà

Coordinador Unitat Microbiologia Campus

8289

Antoni.Sole@uab.cat

6

Dr. Ferran Sánchez Reus

Coordinador Unitat Microbiologia Medicina

935537291
 

Fsanchezr@santpau.cat

7

Dr. Mauro Santos Maroño

Currículum docència Genètica

2725

Mauro.Santos@uab.cat

8

Dr. Antonio Villaverde Corrales

Representant Unitat Microbiologia Campus

2148

Antonio.Villaverde@uab.cat

9

Dr. Isidre Gibert González

Currículum docència Microbiologia Campus

2050

Isidre.Gibert@uab.cat

10

Dr. Tomàs Pumarola Suñé

Currículum docència Microbiologia Medicina

932746852
 

TPumarola@vhebron.net

11

Dra. Isabel Sanfeliu Sala

Representant Unitats Docents Hospitalàries

937458448
 

ISanfeliu@tauli.cat

12

Dra. Lurdes Matas

Representant Unitats Docents Hospitalàries

934978686

lmatas.germanstrias@gencat.net

13

Sra. Maite Navarro Garcia

Gestora

3359

Maite.Navarro@uab.cat

14

Sra. Alejandra Bodelón de Frutos

Estudiant de Postgrau

4705  

Alejandra.Bodelon@uab.cat

 
Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Genètica i de Microbiologia
Edifici C
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL  +34 93 581  27 24
FAX +34 93 581  23 87
Enviar correu

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona