Unitat de Genètica


La missió principal de la Unitat de Genètica és la de realitzar i promoure la recerca, tant bàsica com aplicada, en el camp de la Genètica, així com formar als estudiants en aquest àmbit de les Biociències.

La Unitat està formada pel personal docent i investigador integrats en quatre grups de recerca de qualitat reconeguts per la Generalitat de Catalunya: Grup de Biologia Evolutiva, Grup de Genòmica, Bioinformàtica i Evolució, Grup d’Inestabilitat Genòmica i Reparació del DNA i Grup de Mutagènesi.

A més, també estan adscrits a la Unitat personal d’administració i serveis i personal contractat de suport a la recerca. Actualment, hi ha una creixent demanda per part de la societat de professionals en els diferents camps de la Genètica per tal que puguin enfrontar-se amb èxit als nous reptes que actualment es plantegen en àmbits molts diversos. Per això, la Unitat de Genètica és la responsable de la docència de la Genètica en els nous graus que s’imparteixen en les Facultats de Biociències i Ciències. En especial, aquesta Unitat és la responsable del Grau de Genètica, així com del màster de Genètica Avançada i del doctorat en Genètica.

La Unitat acull també estudiants de grau en pràctiques, estudiants del darrer curs de grau, becats com a estudiants col•laboradors pel Ministerio de Educación i estudiants de diferents programes nacionals e internacionals (ERASMUS, SENECA, etc...). També cal destacar la participació de la Unitat en diferents activitats de formació continuada adreçades al professorat de secundària.

Coordinadora:
Dra. Antonio Barbadilla Prados

Despatx:  C3/131.1
Tel:  93 586 8941
Fax: 93 581 2387
e-mail: Antonio.Barbadilla@uab.cat

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Genètica i de Microbiologia
Edifici C
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL  +34 93 581  27 24
FAX +34 93 581  23 87
Enviar correu

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona