La Unitat de Farmacologia Veterinària està situada a l'Edifici V, al Campus universitari de Bellaterra. Aquesta Unitat s'encarrega de la docència de la Farmacologia a 3r i de la Terapèutica a 5è per a la llicenciatura i/o grau de Veterinària.

El coordinador de la Unitat és la Dra Anna Puigdemont.

Les línies de recerca que es treballen són l'asma i altres malalties al·lèrgiques, al·lèrgia i inflamació en el gos i models experimentals de pell artificial, estudis de relació farmacocinètia / farmacodinàmica PK/PD, Farmacocinètica i depleció tisular de fàrmacs i Leishmaniosi.

Telèfon de contacte: 93 581 1532

Butlletí Oficial de la UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos Els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia
Edifici M, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 19 52
d.farmacologia@uab.cat
doctorat.farmacologia@uab.cat
master.farmacologia@uab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona