La Unitat de Farmacologia de Sant Pau es troba a l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau de Barcelona. El cap de la Unitat és el Dr Josep Torrent.

Aquesta Unitat s'encarrega de la docència de la Farmacologia bàsica de 3r de Medicina i de la Farmacologia clínica de 5è. Es treballa en línies de recerca sobre assatjos clínics, neuropsicofarmacologia humana, utilització de models predictius en farmacologia i en altres estudis de Farmacologia clínica així com col·laboracions amb altres Serveis i Grups de Recerca.

El telèfon de contacte és: 93 553 78 55
 

Butlletí Oficial de la UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos Els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia
Edifici M, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 19 52
d.farmacologia@uab.cat
doctorat.farmacologia@uab.cat
master.farmacologia@uab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona