El Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia de la UAB té una Unitat de Farmacologia al Consorci Hospitalari Parc Taulí de Sabadell. Aquest Departament imparteix docència de Farmacologia de 5è de la llicenciatura de Medicina i del grau de Medicina . La responsable d'aquesta Unitat i de la docència és la Dra. Caridad Pontes.

Butlletí Oficial de la UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos Els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia
Edifici M, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 19 52
d.farmacologia@uab.cat
doctorat.farmacologia@uab.cat
master.farmacologia@uab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona