Estructura del Departament d'Art i de Musicologia


El Departament d’Art i de Musicologia està constituït per dues àrees de coneixement:

Àrea d’Història de l’Art

L’àrea d’Història de l’Art s’encarrega de la docència del Grau en Història de l’Art i del Màster en Anàlisi i gestió del patrimoni artístic. També té encomanada la docència de les assignatures d'art que s’imparteixen en altres titulacions de la Facultat de Filosofia i Lletres i de la Facultat de Ciències de la Comunicació, i dels continguts d’història de l’art inclosos en el Màster en Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat que programa la UAB.

Internament, l’àrea d’Història de l’Art s’organitza en quatre seccions: Art Antic, Art Medieval, Art Modern i Art Contemporani.

Àrea de Música

L’àrea de Música s’encarrega de la docència del Grau en Musicologia i del Màster en Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga. S’ocupa també de les assignatures de música incloses en el Grau en Història de l’Art i en el Grau en Humanitats. Així mateix, li correspon la docència específica d’aquesta matèria inclosa en el Màster en Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat.

Cada àrea te una Comissió de Docència que s'ocupa de les qüestions que afecten l’organització i la coordinació acadèmiques. Aquestes comissions de docència tenen els seus propis reglaments:

- Reglament de la Comissió de Docència d'Història de l'Art
- Reglament de la Comissió de Docència de Musicologia
Facultat de Filosofia i Lletres Cliqueu per anar a la web de la Facultat

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos Els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Art i de Musicologia
Edifici B Facultat de Filosofia i Lletres
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 70
FAX +34 93 581 20 01

d.artarrobauab.cat

 

 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona