Estructura del Departament


Directora:

     Dra. Gemma Puigvert Planagumà

Secretari:

     Dr. Antoni Virgili Colet

Comissió executiva:

     Dra. Gemma Puigvert Planagumà (Directora)
     Dr. Antoni Virgili Colet (Secretari)
     Dr. Joaquim Pera Isern (Arqueologia)
     Dr. Jordi Cortadella Morral (Història Antiga)
     Dr. Fèlix Retamero Serralvo (Història Medieval)
     Dr. J. Antoni Iglesias-Fonseca (Ciències i Tècniques Historiogràfiques)
     Dr. Agustí Alemany Vilamajó (Lingüística Indoeuropea)
     Dr. Carlos Varias García (Filologia Grega)
     Dra. Cándida Ferrero Hernández (Filologia Llatina)
     Dr. Alexander Fidora (Investigadors postdoctorals)
     Sra. Núria Pacheco Catalán (Investigadors en formació)

Coordinadors de titulacions:

     Dr. Cèsar Carreras Montfort (Arqueologia)
     Dr. Òscar Jané Checa (Humanitats)
     Dr. Jordi Pàmias Massana (Estudis Clàssics / Ciències de l'Antiguitat)
     Dra. Mercè Coll Alfonso (Graus Combinats)

Coordinador de Tercer Cicle:

     Dra. Helena Kirchner Granell

Coordinadors de Màster:

     Dr. Jordi Cortadella Morral (Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana)
     Dr. Fèlix Retamero Serralvo (Identitat Europea Medieval)
     Dr. Borja Antela Bernárdez (Mediterrània Antiga)
     Dr. Josep Cervelló Autuori (Egiptologia)
     Dr. Joaquim Pera Isern (Arqueologia Clàssica)

Secretaria del Departament:

     Sra. M. José Vera Gil
     Sra. Cristina Díaz Moscoso

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
Edifici B Facultat de Filosofia i Lletres 08193 Bellaterra (Barcelona)
+34 93.581.23.84

d.c.antiguitatarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona