Les unitats departamentals


El Departament està constituït per quatre unitats, que es corresponen amb les àrees de coneixement que té adscrites:

 -   Química Analítica

 -   Química Física

 -   Química Inorgànica

 -   Química Orgànica
Butlletí Oficial de la UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accesos al Campus de la UAB Plànols i accesos al Campus de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Química
Edifici C, Facultat de Ciències
08193 - Cerdanyola del Vallès
TEL: +34 93 581 19 97

d.quimicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona