Estructura


Per raons d'especialització científica i docent, el Departament de Cirurgia està constituït per cinc àrees de coneixement: l'Àrea de Cirurgia, l'Àrea d'Oftalmologia, l'Àrea d'Otorinolaringologia, l'Àrea de Traumatologia i Ortopèdia i l'Àrea d'Urologia.

Degut a la dispersió geogràfica de les institucions sanitàries on es desenvolupen les activitats docents i investigadores, el Departament de Cirurgia s'articula en cinc unitats departamentals: 

  • Unitat departamental de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
  • Unitat departamental del recinte hospitalari de Vall d'Hebron
  • Unitat departamental de l'Hospital Germans Trias i Pujol
  • Unitat departamental de Parc Salut Mar
  • Unitat departamental de Parc Taulí. 

Tot el Personal docent i investigador del Departament ha de estar adscrit a una de les unitats departamentals que el composen.
 

Documents i normatives Principals documents i normatives del Departament a la teva disposició

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del Departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Cirurgia
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron
Tel. 93 428 25 19 - Fax 93 428 27 10
web

d.cirurgiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona