Estructura


Per raons d'especialització científica i docent, el Departament de Medicina està constituït per tres àrees de coneixement: Medicina, Dermatologia i Radiologia i Medicina Física.

Degut a la dispersió geogràfica de les institucions sanitàries on es desenvolupen les activitats docents i investigadores, el Departament de Medicina s'articula en cinc unitats departamentals:

Tot el Personal docent i investigador del Departament ha de estar adscrit a una de les unitats departamentals que el composen.

Facultat de Medicina Web de la Facultat de Medicina de la UAB

 

Documents i normatives Principals documents i normatives del Departament a la teva disposició

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Accessibilitat i transport Com arribar a la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Medicina
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron

Tel. 93 428 56 21 - Fax 93 428 32 64

d.medicina@uab.cat
doctorat.medicina@uab.cat

Per realitzar tràmits presencialment, cal demanar cita prèvia:

Cita prèvia


 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona