Activitat docent i investigadora i per unitats departamentals


El Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia de la UAB és interfacultatiu, ubicat a les Facultats de Medicina i de Veterinària, on es desenvolupa la major part de la seva activitat. Dues són les seves activitats fonamentals: la docent i la investigadora.

Dins la seva funció docent el Departament es responsabilitza de les assignatures de grau relacionades amb les àrees de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia en 6 llicenciatures o graus ofertats per la UAB: Medicina, Veterinària, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Ciències Ambientals, Biologia i Biotecnologia. També s'ofereix un Màster Oficial en Farmacologia a partit del curs 2009/10 i un Estudi de Doctorat, a més de diversos cursos de postgrau en els àmbits de la seva competència.

Dins l'activitat investigadora s'han establert línies de recerca que comprenen des de la farmacologia més bàsica fins a la farmacologia clínica o aplicada.

La preocupació per la qualitat docent i investigadora porta al Departament a reavaluar constantment i en ocasions renovar la seva oferta docent de continguts i formats, i a incorporar nous reptes en l'àmbit de la recerca. A més, el Departament du a terme altres activitats professionals que contribueixen a consolidar la seva qualitat professional i a promoure les relacions universitat-societat i universitat-indústria en l'àmbit de la salut.

 

Butlletí Oficial de la UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos Els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia
Edifici M, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 19 52
d.farmacologia@uab.cat
doctorat.farmacologia@uab.cat
master.farmacologia@uab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona