Estructura del Departament 
Consells d'Unitat

Estructura del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació


1. El Departament està constituït per les àrees de coneixement de Psicologia Bàsica i Psicologia Evolutiva i de l'Educació

2. El Departament s'estructura en unitats atenent al doble criteri d'especificitat de la tasca docent i investigadora, i d'agrupament per facilitar l'organització i la gestió descentralitzada de la docència i la recerca a les facultats on participa amb dedicació majoritària.

3. Les unitats actuals són: la Unitat de Psicologia Bàsica de la Facultat de Psicologia (UPB), la Unitat de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Facultat de Psicologia (UPE) i la Unitat de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Facultat de Ciències de l'Educació (UPEC).

4. Les unitats UPB i UPE agrupen al personal acadèmic que pertanyen a les àrees de coneixement del mateix nom i imparteixen docència a la Facultat de Psicologia; la UPEC agrupa al personal acadèmic de l'àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació destinat a la Facultat de Ciències de l'Educació.

5. Per garantir el funcionament autònom de les unitats i la necessària coordinació entre elles, les unitats es regularan per un protocol d'actuació que haurà d'aprovar el Consell de Departament.

6. Per comú acord entre les unitats afectades, els membres del personal acadèmic d'una altra àrea de coneixement que ho sol·licitin poden adscriure's a una unitat diferent a la que els correspon. Aquest acord haurà de ser ratificat pel Consell de Departament o, per delegació, per la Comissió Executiva.

7. Per comú acord entre els Consells d'unitat d'una mateixa àrea es podrà canviar l'adscripció del seu personal acadèmic a les unitats de l'àrea. El canvi d'adscripció d'unitat dins d'una àrea pot ser sol·licitat pel personal acadèmic o promogut pels Consells d'unitat.

8. La creació d'una nova unitat, la supressió d'una de les unitats esmentades i la modificació de les competències assignades a les unitats, o la modificació del seu protocol d'actuació, ha de comptar amb l'aprovació per majoria absoluta del Consell de Departament.

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Edifici B
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
Horari d'atenció a la secretaria:
De dilluns a dijous: Matí de 10:00h a 13:30h. Tardes de 15:00h a 16:30h.
Divendres: Matí de 10:00 a 14:00h. Tarda tancat
Estiu: Matí de 10:00h a 14:00h
TEL +34 93 581 13 77

d.psic.basicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona