Àrea de Dret Internacional Públic i de Relacions Internacionals


La unitat de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals està composta, pel que fa a la subàrea de Dret Internacional Públic per dos catedràtics, quatre professors titulars, una professora agregada i dos associats

L’esmentada unitat imparteix docència en les titulacions de Llicenciatura/(i proper Grau) a Dret, Ciències Polítiques, Relacions laborals, Criminologia. Així mateix, s’imparteix docència als màsters oficials de Relacions internacionals, seguretat i desenvolupament; i Integració Europea.

Les assignatures que normalment s’imparteixen respecte de la subàrea de Dret Internacional Públic en les Llicenciatures i Graus són:

 • Dret internacional públic
 • Institucions comunitàries
 • Institucions de dret comunitari
 • Organitzacions internacionals
 • Protecció internacional dels drets humans
 • Institucions internacionals en matèria laboral
 • Practicum

La subàrea de Relacions Internacionals està composta per una catedràtica, tres professors titulars, tres professors lectors i quatre associats.

La subàrea de Relacions Internacionals imparteix docència a les titulacions de Grau de Ciència Política i de Gestió Pública, Periodisme i Ciències Ambientals. I als màsters oficials de Relacions internacionals, seguretat i desenvolupament; Integració Europea; i Estudis Ambientals.

Les assignatures que la subàrea imparteix normalment a les llicenciatures i graus són:

 • Relacions Internacionals
 • Política Internacional Europea
 • Política Exterior Espanyola
 • Anàlisi de conflictes
 • Organitzacions Internacionals
 • Problemes Actuals de les Relacions Internacionals
 • Institucions i Polítiques Mediambientals en l’Àmbit Internacional
 • Pràcticum
 • Seminari d'Habilitats Professionals
Documents institucionals Principals documents del Departament a la teva disposició

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Edifici B
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 13 00
TEL +34 93 581 48 77
TEL +34 93 581 40 20
TEL +34 93 581 37 65
FAX +34 93 581 20 65

d.dret.publicarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona