Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social


L’Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social és la unitat encarregada de promoure i organitzar la docència i la recerca en les matèries pròpies del seu àmbit. Pel què fa a la docència, coordina la tasca del seu professorat a les diferents titulacions on l’àrea té assignada càrrega docent i organitza estudis de postgrau, així com seminaris i d’altres activitats acadèmiques dirigides tan als/les alumnes com als/les professionals externs a la universitat, amb l’objectiu d’estrènyer els lligams entre el món acadèmic i el món professional. Pel què fa la recerca, promou i desenvolupa diferents projectes de recerca finançats en el marc de convocatòries competitives o fruit d’encàrrecs concrets realitzats per entitats públiques i privades de caire molt divers.

Actualment l’Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social està conformat per una trentena de professors de perfils molt diversos, on figuren professors amb dedicació exclusiva (catedràtics d’universitat, titulars d’universitat, titulars d’escola universitària, lectors i personal investigador en formació) i professors associats que realitzen una activitat professional fora de l’àmbit acadèmic (advocats/advocades en exercici, membres de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, membres de la judicatura, etc.).

Documents institucionals Principals documents del Departament a la teva disposició

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Edifici B
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 13 00
TEL +34 93 581 48 77
TEL +34 93 581 40 20
TEL +34 93 581 37 65
FAX +34 93 581 20 65

d.dret.publicarrobauab.cat

 

 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona